Przykłady zrealizowanych projektów

Inwestycje, rozliczanie grantów, Specjalne Strefy Ekonomiczne

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek w trakcie fazy inwestycyjnej aż do momentu przejęcia procesów przez wewnętrzne działy księgowe.

Zobacz więcej

Sprawozdawczość skonsolidowana i raportowanie grupowe

Opracowywanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby spółki giełdowej.

Zobacz więcej

Projektowanie procesów księgowych

Opracowanie koncepcji gospodarki magazynowej zgodnej z wymogami prawnymi, podatkowymi i specyfiką działalności spółki.

Zobacz więcej

GOBS w liczbach

0 %
pozytywnie zakończonych kontroli ze Specjalnych Stref Ekonomicznych
0 +
stałych klientów
0
realizowanych przelewów wynagrodzeń rocznie
20
negatywnych opinii z badania biegłego rewidenta
0
milionów VATu zwróconego naszym Klientom
0 %
kontroli skarbowych i czynności sprawdzających przebiegło bez żadnych zastrzeżeń
0 %
kontroli ZUS i PIP przebiegło bez żadnych zastrzeżeń
0
sporządzonych sprawozdań finansowych
0 +
wysłanych raportów strefowych

Aktualności

Dobra wiadomość dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe i ich księgowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 31.01.2022 r. planowane jest  wydłużenie terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2021 r. Przedłużenie przypadających w 2022 r. terminów sprawozdawczych ma dotyczyć jednostek sektora prywatnego, z wyłączeniem tych działających na rynku finansowym, nadzorowanych przez KNF. Będzie dotyczyło również organizacji pozarządowych...

Czytaj dalej

Od tego roku zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Początkiem roku weszły w życie zmiany do Ustawy o rachunkowości. Mają one dostosować przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości związanych z rozwojem technologii. Zmiany dotyczą także ustaw o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Do najważniejszych zmian w Ustawie o rachunkowości należy wprowadzenie:...

Czytaj dalej

Okres zasiłkowy po nowemu. Niekorzystne dla pracowników zmiany

Przepisy Polskiego Ładu to nie jedyna rewolucja, jaka czeka pracodawców w 2022 r. Od 1 stycznia obowiązywać zaczęła nowelizacja tzw. ustawy zasiłkowej[1]. Nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku oraz okresów zasiłkowych to dwie najważniejsze zmiany we wspomnianej nowelizacji. Dzisiaj skupimy się na omówieniu nowych przepisów dotyczących wyznaczania okresów...

Czytaj dalej
Scroll to top
Kontakt
close slider

Administratorem danych osobowych jest GOBS sp. z o.o.. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy O&W. Więcej informacji znajduje się tutaj.