Dlaczego warto nam zaufać?

icons8-time-management-100

10 lat

doświadczenia na rynku

icons8-male-leader-100

wsparcie

firmy prawno-podatkowej i analitycznej


icons8-knowledge-sharing-100

doświadczenie

w obsłudze różnych typów spółek, w tym spółek strefowych oraz w procesach przekształceń i likwidacji

icons8-brainstorm-skill-100

praktyczna wiedza

z zakresu obsługi spółek z grup kapitałowych oraz o nietypowych wymaganiach

icons8-book-shelf-100

ręka na pulsie

wszystkich zmian z zakresu podatków, rachunkowości oraz kadr i płac

icons8-exchange-100

elastyczność

dostosowujemy usługę do potrzeb Klientów

Historia

[timeline-express]

GOBS specjalizuje się w obsłudze spółek o specyficznych wymaganiach, które nie zawsze mogą znaleźć na Polskim rynku kompetentnych i doświadczonych partnerów. 

W portfelu Klientów GOBS znajdują się min. spółki korzystające z dotacji, zwolnień podatkowych (ulga B+R, IP Box ), działające na podstawie wydanych zezwoleń strefowych, w trakcie procesów przekształceń i restrukturyzacji, spółki z grup kapitałowych wymagających dostosowania się do wewnętrznej polityki rachunkowej i raportowej, spółki wymagające obsługi księgowej na własnych programach, w trakcie fazy inwestycji aż do momentu otwarcia własnego działu księgowego i HR i wiele innych. 

Dzięki takim doświadczeniom oprócz usług kadrowo-księgowych GOBS świadczy usługi doradcze pomagając Klientom przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, projektując systemy rachunkowe pod specyfikę i potrzeby danej spółki, na bieżąco wspierając Klientów w rozwiązywaniu problemów księgowych i kadrowych.

Doradca podatkowy z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Partner Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korzystaniem ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, podatkowych aspektach restrukturyzacji oraz zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu takich projektów jak przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu due dilligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Publikuje na łamach Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Zespół

Zespół GOBS grupa ponad 15 specjalistów świadczących usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Trzon zespołu stanowią:

Tomasz Gałka

Członek Zarządu, Doradca podatkowy

Doradca podatkowy z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Partner Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korzystaniem ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, podatkowych aspektach restrukturyzacji oraz zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu takich projektów jak przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu due dilligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Publikuje na łamach Rzeczypospolitej i Dziennika Gazeta Prawna. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Sylwia Piechna

Dyrektor Zarządzająca

Sylwia posiada kilkunastoletnie doświadczenie w finansach, księgowości, audycie oraz zarządzaniu zgodnością (compliance) – zdobyte w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą.

Pracując w PwC w Holandii i Wielkiej Brytanii przygotowywała i prowadziła audyty sprawozdań finansowych firm międzynarodowych, raportujących zgodnie ze standardami IFRS i US GAAP.

W ramach swojej ośmioletniej pracy w centrum usług wspólnych HP we Wrocławiu kierowała zespołem księgowych przygotowujących zamknięcia miesiąca, analizy kont oraz bilansu dla spółek z regionu EMEA. Następnie jako Senior Manager audytu wewnętrznego prowadziła analizę i ocenę ryzyka, audyty operacyjne oraz ocenę kontroli wewnętrznych zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley (SOX).

Uczestniczyła w wielu projektach – między innymi dotyczących standaryzacji procesu przygotowywania sprawozdań finansowych oraz wdrożenia nowego systemu ERP.

Jej doświadczenie obejmuje także wprowadzenie systemu zarządzania zgodnością w międzynarodowej firmie z siedzibą w Hiszpanii, przygotowanie głównych polityk compliance oraz wdrożenie wymaganych procesów.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość i finanse.

Ukończyła również studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu zaawansowanym językiem hiszpańskim.

Agnieszka Kulak

HR Administration & Payroll Manager

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją filologia germańska. Posiada ośmioletnie doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej podmiotów krajowych i zagranicznych.

Od stycznia 2012 roku związana z GOBS. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów produkcyjnych oraz rozliczeniach płacowych cudzoziemców. Autorka artykułów do prasy branżowej poświęconych problemom z zakresu rozliczeń pracowniczych.

Biegle włada językiem niemieckim oraz stale podnosi znajomość języka angielskiego.

Agata Zięba

Accounting Manager

Dominika Grela

Accounting Manager

Pracę Wspólników Spółki wspiera grupa doświadczonych ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości, biegłych rewidentów, rzeczoznawców majątkowych oraz specjalistów z zakresu marketingu.

Grupa OW

Insert Image Here
Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna, polska firma doradcza, z biurami we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Gliwicach, która specjalizuje się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową.
Więcej
Insert Image Here
OW Analytics to nowoczesna firma konsultingowa, specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych. Świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw bazując na wiedzy ekspertów w obszarze finansów, analiz, statystyki i rachunkowości. Kompetencje i doświadczenie zespołu Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy.
Więcej
Insert Image Here
Saurus Grow Sp. z o.o. to spółka o funkcji komplementarnej, realizująca zadania obsługi Olesiński & Wspólnicy i jej Klientów, w tym funkcje administracyjne, dostarczania i organizacji pracy biur, czy też specjalne zadania doradcze (projekty inne niż prawne i podatkowe często w kooperacji z innymi firmami).
Więcej
Scroll to top
Kontakt
close slider

Administratorem danych osobowych jest GOBS sp. z o.o. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy OW. Więcej informacji znajduje się tutaj.