Skontaktuj się z nami!

GOBS Sp. z o.o.

NIP: 8942964765 | REGON: 02089653500000 | KRS: 0000322809

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 20 000,00 PL

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Daria Jakubowska, e-mail: iod@gobs.pl

 

  • Biuro we Wrocławiu:
  • ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
  • (71) 75 00 416
  • (71) 75 00 440
  • biuro@gobs.pl
  • Biuro w Gliwicach:
  • ul. Zygmunta Starego 24A 44-100 Gliwice
  • +(48) 32 41 62 103
  • biuro@gobs.pl
Scroll to top