Aktualności

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Elektronicznie!

Podatnicy, u których wystąpiła nadpłata podatku oraz Ci, którzy uważają, że zapłacili zbyt wysoką kwotę, mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Nie trzeba już w tym celu udawać się do właściwego urzędu skarbowego lub przygotowywać wniosku w formie papierowej. Od 27 maja można to zrobić elektronicznie.

Na platformie e-Urzędu Skarbowego podatnicy mogą załatwić wiele spraw, które dotychczas wymagały osobistych odwiedzin w urzędzie skarbowym, m.in. składać pisma, przeglądać złożone przez siebie dokumenty czy też sprawdzać kwoty podatków, jakie są zobowiązani zapłacić. Pod koniec maja 2022 r. umożliwiono również złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Według Ministerstwa Finansów, wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. Podatnik może złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby prawidłowo przygotować wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku należy wypełnić wskazane pola dokumentu, m.in.:

 • rodzaj podatku,
 • okres naliczenia,
 • wysokość nadpłaty.

Konieczne jest również uzasadnienie składanego wniosku.

Ułatwienie – interaktywny formularz

Wypełnienie wniosku nie powinno przysporzyć podatnikowi żadnych trudności, ponieważ służy do tego interaktywny formularz. Po prawidłowym zalogowaniu, formularz jest już wstępnie wypełniony danymi identyfikacyjnymi podatnika. Tak samo, gdy wniosek składa pełnomocnik, dane jego mocodawcy uzupełniane są automatycznie.

Automatycznie wprowadzone dane identyfikacyjne oraz adresowe podatnika można samodzielnie modyfikować. Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku można dodać maksymalnie 3 załączniki, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 6,5 MB.

Konieczne zalogowanie

E-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej podatki.gov.pl. Aby skorzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów należy zalogować się przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@gobs.pl

Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Początek lipca przyniesie wiele zmian związanych z podatkami. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R. Ma on brać pod uwagę nowy rodzaju podatnika – grupę VAT.

Czym jest VAT-R?

Jest to formularz składany do rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Dzięki niemu przedsiębiorca może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub jako podatnik VAT zwolniony. VAT-R służy również do rejestracji transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla nievatowców, jak i czynnych podatników VAT.

Zgłoszenie VAT-R należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, zwykle przed rozpoczęciem działalności gospodarczej firmy.

Nowy rodzaj podatnika – grupa VAT

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R będzie dostosowany do nowego rodzaju podatnika – grupy VAT. Grupa ta ma być wprowadzona do polskiego systemu podatkowego 1 lipca 2022 r.

W nowym wzorze formularza VAT-R zaplanowano pola, które pozwolą na wskazanie w nim nowych opcji wyboru opodatkowania. Umożliwią one określenie danego podatnika grupą VAT. Ta opcja opodatkowania będzie dostępna przy aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Czy czeka nas uproszczenie rozliczeń?

Według Ministerstwa Finansów grupa VAT ma znacznie uprościć rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększyć efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy. Umożliwi też podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólne rozliczanie dla potrzeb podatku od towarów i usług. Będzie to jednak dobrowolna decyzja przedsiębiorstwa.

Zmiany dotyczące nowego wzoru zgłoszenia VAT-R znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2022 r., który zmienia rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Mimo że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca, to dotychczasowymi formularzami będzie można się posługiwać jeszcze do końca lipca 2022 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Termin rozliczenia CIT coraz bliżej

Ministerstwo Finansów kolejny rok z rzędu przedłużyło termin na rozliczenie rocznego podatku dochodowego CIT za 2021 r. Analogicznie jak w poprzednich latach podatnicy CIT, których rok obrotowy zakończył się w terminie od 1 grudnia danego roku r. do 28 lutego roku kolejnego r, mają na to czas do 30 czerwca.

Zgodnie z przepisami, termin wysłania deklaracji CIT-8, czyli rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, upływa po trzech miesiącach od dnia zakończenia roku obrotowego. Dla większości podatników jest to 31 marca następnego roku. Jednak w tym roku kolejny raz wydłużono ten termin do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. [1],  zostały przedłużone terminy na:

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
 • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
 • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Kogo dotyczy przesunięty termin składania deklaracji CIT?

 • podmioty, których rok obrotowy zakończył się w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
 • organizacje pozarządowe,
 • podatnicy opodatkowani na zasadach ryczałtu od dochodów spółek.

30 czerwca to termin ostateczny, nie oznacza to jednak, że deklaracji nie można złożyć wcześniej.

O wydłużenie terminów również za 2021 rok apelowały środowiska księgowych i przedsiębiorców. Według Ministerstwa Finansów, przedłużenie terminu na złożenie zeznania i wpłatę należnego podatku powinno być korzystne dla firm.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


[1] Wydłużony termin rozliczenia podatku CIT wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 639). Weszło ono w życie 19 marca 2022 r.

Głos podatnika, czyli 440 pomysłów jak zmienić system podatkowy

Platforma Głos podatnika, która umożliwia przekazywanie sugestii dotyczących polskiego systemu podatkowego, działa już od dwóch lat. Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno podsumowanie otrzymanych w tym okresie zgłoszeń.

Głos podatnika został uruchomiony przez ministerstwo na początku 2020 roku. Swoje pomysły w ramach platformy może zgłaszać każdy podatnik. Jaki był główny cel narzędzia? Zwiększenie efektywności polskiego systemu podatkowego, lepsza odpowiedź na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli, stworzenie nowych rozwiązania podatkowych i dostosowanie prawa do szybko zmieniających się wyzwań i technologii. Przez dwa lata tą drogą zgłoszono 440 różnych pomysłów, z czego 70 weszło w życie.

Sugestie podatników wcielone w życie

Zrealizowane pomysły dotyczą między innymi wprowadzenia dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania podatkiem CIT oraz likwidacji obowiązku oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów albo usługobiorcę. Obowiązek ten warunkował prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT. Udało się również ujednolicić stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej oraz uzyskiwanych z najmu prywatnego.

Dzięki zgłoszeniom dokonanym przez Głos podatnika, Ministerstwo Finansów wprowadziło także możliwość składania ZAP-3 w serwisie e-Urzędu Skarbowego, nowy model danych dla przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych oraz uruchomiło e-konto pełnomocnika.

Wartościowy Głos podatnika

Według Ministerstwa Finansów tematyka zgłaszanych pomysłów i zagadnień w dużej mierze dotyczy wprowadzenia zmian w prawie podatkowym i w usługach świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową – szczególnie elektronicznych.

Poprzez Głos podatnika użytkownicy mogą nie tylko zgłaszać swoje sugestie i propozycje dotyczące zmian w systemie podatkowym, ale również komentować zgłaszane pomysły oraz odpowiedzi udzielane przez ministerstwo. Pomysły pogrupowane są na kategorie według tematyki, między innymi: PIT, CIT, VAT, koronawirus, akcyza, cło, ceny transferowe, podatki akcyzowe, ordynacja podatkowa, sprawozdania, budżet czy dialog z biznesem.

Aby zgłosić swój pomysł dotyczący zmian w systemie podatkowym, wystarczy wejść na stronę Głosu podatnika.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl

Od przyszłego roku umowy zlecenia mogą być oskładkowane

Już od 2023 r. rząd planuje objąć wszystkie umowy zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne. Konsekwencją nowych przepisów będą niższe wynagrodzenia netto otrzymywane przez pracowników oraz wyższe koszty pracodawców.

Projekt oskładkowania wszystkich umów zlecenia został zapisany przez rząd w Krajowym Programie Reform 2022/2023. Dotychczasowe zapowiedzi nabrały realnego kształtu w wersji z 14 marca 2022, która trafiła właśnie do konsultacji społecznych i powinna wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Jeśli tak się stanie, zleceniobiorcy dostaną „na rękę” o około 13,71% mniej niż dotychczas. Wzrośnie też obciążenie pracodawców.

Przesłanki zmian w przepisach

Według zapowiedzi celem reformy ma być „ograniczenie segmentacji rynku pracy” poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, dzięki objęciu tych umów składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów i liczby zawartych umów. Autorzy projektu zakładają, że planowane zmiany przyczynią się do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych, uszczelnienia zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, podwyższenia przyszłych świadczeń długoterminowych, a także usprawnienia funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Pracodawcy wskazują, że na skutek oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, poszkodowane będą osoby, które np. pracują na etacie, a posiadanie umowy zlecenia stanowi dla nich dodatkowy sposób na zasilenie budżetu. Po zmianach dochód z takiej umowy będzie niższy.

Zniesione mają zostać również zbiegi tytułów pozwalające na dobrowolne oskładkowanie drugiej i kolejnych umów. Oznacza to odczuwalne obniżenie dochodu tych osób.

Możliwość powiększenia szarej strefy

Pełne oskładkowanie oznacza, że nawet studenci zapłacą składki od otrzymywanego wynagrodzenia z umowy zlecenia, co obecnie jest dobrowolne. W efekcie wprowadzane zmiany mogą przyczynić się do odpływu ludzi do szarej strefy lub nawet skłonić ich do wybrania działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Jak twierdzą specjaliści, to nie jest dobry moment na dokładanie przedsiębiorcom i pracownikom obciążeń. Tym bardziej, że niedawno weszły w życie przepisy Polskiego Ładu, które zdecydowanie nie ułatwiły im życia.

W trudnej sytuacji znajdą się również osoby, które dorabiają sobie sprawując opiekę nad dziećmi, na przykład podczas urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Aneta Radziun
HR Administration & Payroll Senior Specialist
aneta.radziun@gobs.pl

Więcej czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych i rozliczenie CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Przedłużono także termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT.

Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i weszło w życie 10 marca 2022 r.[1]

Ile czasu zyskały podmioty?

Terminy między innymi na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych przypadających w 2022 r., zostały wydłużone o:

 • 3 miesiące – dla przedsiębiorstw prywatnych (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – działających na rynku finansowym),
 • 3 miesiące – dla organizacji pozarządowych,
 • 3 miesiące – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej),
 • 1 miesiąc – dla jednostek sektora finansów publicznych.

Co przygotujemy w późniejszym terminie?

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności:

 • inwentaryzacji,
 • sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
 • sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • przekazywania sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek,
 • sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Na podstawie Rozporządzenia z 17 marca 2022 r.[2] przedłużony został także termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, a także wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dzięki zmianie przepisów mają oni na to czas do 30 czerwca 2022 r. Nowy termin dotyczy tych jednostek, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2021 r. a 28 lutego 2022 r. 

Wydłużony został także termin na rozliczenie „podatku od przekształcenia” dla tych podmiotów, które w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2022 r. rozpoczęły pierwszy rok podatkowy w ramach tzw. estońskiego CIT. Oni również muszą się rozliczyć do 30 czerwca 2022 r. 

Aleksandra Gałek
Accountant
aleksandra.galek@gobs.pl


[1] Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561

[2] Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 639

ZUS pomoże przy kłopotach z opłacaniem składek

Wojna w Ukrainie znacznie utrudniła działalność gospodarczą niejednej firmy. W związku z tym wielu przedsiębiorców może mieć teraz kłopoty z opłacaniem swoich składek ZUS. Istnieje kilka wyjść z tej sytuacji.

Opóźnione lub uniemożliwione dostawy, zatory płatnicze, a często także nieobecność pracowników wywołana nie tylko wzrostem zachorowań na COVID-19, ale także zaangażowaniem w pomoc uchodźcom z Ukrainy – to coraz częstsze kłopoty przedsiębiorców spowodowane wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. W odpowiedzi na pojawiające się trudności, z pomocą wyszedł Zakład Ubezpieczeń Społecznych, proponując kilka rozwiązań w zależności od sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Jak zatem poradzić sobie z opłacaniem składek ZUS, jeśli sytuacja kryzysowa w Ukrainie istotnie wpływa na wypłacalność polskiego przedsiębiorstwa?

Odroczenie terminu płatności

Jednym z rozwiązań jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek. Gdy ZUS wyrazi zgodę i podpisze z przedsiębiorcą umowę dotyczącą odroczenia, ten będzie mógł je uregulować w późniejszym, ustalonym w umowie terminie. Wówczas nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dlatego wniosek o odroczenie można złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Rozłożenie zadłużenia na raty

Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek ZUS i nie mogą go spłacić jednorazowo, powinni złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zaistniałego długu na raty. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, właściciel firmy będzie miał więcej czasu na uregulowanie zadłużenia na uzgodnionych warunkach, które zostaną zapisane w specjalnej umowie. Uniknie wtedy odsetek za zwłokę. Zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. Plusem jest również to, że jeżeli wobec tego takiego przedsiębiorcy prowadzone było postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie i może on dotyczyć zarówno składek zaległych, jak i przyszłych.

Umorzenie należności

Wśród polskich firm są również i takie, które poniosły straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, jakim jest wojna. To z kolei spowodowało, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby uniemożliwić im dalszą działalność. Wówczas właściciel takiego przedsiębiorstwa może złożyć wniosek o ich umorzenie. Jednak w tym przypadku umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenie.

W każdej z wymienionych sytuacji należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu należności na raty lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie, będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych.

Patrycja Okoń
HR Administration & Payroll Senior Specialist
patrycja.okon@gobs.pl

Dobra wiadomość dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe i ich księgowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 31.01.2022 r. planowane jest  wydłużenie terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2021 r.

Przedłużenie przypadających w 2022 r. terminów sprawozdawczych ma dotyczyć jednostek sektora prywatnego, z wyłączeniem tych działających na rynku finansowym, nadzorowanych przez KNF. Będzie dotyczyło również organizacji pozarządowych oraz płatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Przewidywane wydłużenie ma wynieść 3 miesiące. Z kolei jednostki sektora finansów publicznych mogą liczyć na terminy dłuższe jedynie o miesiąc.

Wydłużeniu o 3 miesiące ma ulec także termin składania rocznych zeznań podatkowych CIT za 2021 r., co będzie dotyczyć wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zapowiedziami, będzie się to wiązało również z dłuższym terminem na wpłatę podatku należnego, wynikającego z różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadzającego nowe terminy został przekazany do konsultacji publicznych do 9 lutego 2022 r. włącznie.

Niedługo do konsultacji trafi również projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT – obecnie prace są na wczesnym etapie.  

W komunikacie Ministerstwa nie poruszono obowiązków złożenia formularzy, takich jak IFT-2R czy ORD-U (w zeszłym roku termin ich złożenia nie został objęty przedłużeniem). Komunikat nie precyzuje także, czy oraz na jakich zasadach podmioty zostaną objęte przedłużeniem z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy.

Z pewnością warto kontynuować prace związane z zamknięciem roku oraz obserwować komunikaty  MF w tym zakresie.

Agata Zięba
Accounting Team Leader
agata.zieba@gobs.pl

Od tego roku zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Początkiem roku weszły w życie zmiany do Ustawy o rachunkowości. Mają one dostosować przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości związanych z rozwojem technologii. Zmiany dotyczą także ustaw o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Do najważniejszych zmian w Ustawie o rachunkowości należy wprowadzenie:

 • jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz
 • sprawozdania z działalności dla emitentów i dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z formatami, o których mowa w rozporządzeniu KE[1].

Zmiany te mają ujednolicić przepisy Ustawy o rachunkowości z prawem unijnym oraz zwiększyć użyteczność sprawozdań finansowych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Pozwoli to na automatyczne przeszukiwanie dokumentu oraz porównywanie, analizowanie i interpretowanie danych, co do tej pory nie było możliwe.

E-sprawozdania finansowe łatwiejsze do podpisania

Wprowadzone zostały także uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań finansowych. Dotychczas sprawozdania musiały być podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, co w przypadku zarządów wieloosobowych oraz wielu możliwości złożenia podpisu (w tym przez ePUAP), powodowało utrudnienia organizacyjno-techniczne. Od 2022 roku sprawozdania może podpisać tylko jeden członek zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków. Odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań pozostają tu bez zmian.

Od tego roku wprowadzona została także możliwość niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Z kolei Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym umożliwiła większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Teraz podstawowym rodzajem kontroli w firmach audytorskich staną się te wykonywane zdalnie. Natomiast sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich są załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, co ma wpłynąć na ich efektywność i zmniejszenie kosztów.

Więcej technologii informatycznych

Doprecyzowano także przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, co ma się przełożyć na szybsze rozpatrywanie spraw. Wyeliminowano również niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej biegłych rewidentów oraz doprecyzowano przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

Umożliwienie jednostkom korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych ma ułatwić im wywiązywanie się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Z kolei Polska Agencja Nadzoru Audytowego ma efektywniej realizować swoje zadania, dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych

Dopasowanie do współczesnych realiów biznesowych

Pozostałe zmiany – w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – mają dostosować przepisy tych ustaw do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wszelkieuproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Natomiast zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego, będą obowiązywały od 1 czerwca 2022 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@gobs.pl


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815

Okres zasiłkowy po nowemu. Niekorzystne dla pracowników zmiany

Przepisy Polskiego Ładu to nie jedyna rewolucja, jaka czeka pracodawców w 2022 r. Od 1 stycznia obowiązywać zaczęła nowelizacja tzw. ustawy zasiłkowej[1].

Nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku oraz okresów zasiłkowych to dwie najważniejsze zmiany we wspomnianej nowelizacji. Dzisiaj skupimy się na omówieniu nowych przepisów dotyczących wyznaczania okresów zasiłkowych.

Jednostka chorobowa bez znaczenia

W stanie prawnym obowiązującym jeszcze do końca 2021 roku, okres zasiłkowy ustalało się wliczając poprzednie niezdolności do pracy  jeśli:

 1. były spowodowane tą samą chorobą;
 2. przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Od 2022 roku pierwszy warunek przestaje mieć zastosowanie. To, czy niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, jest bez znaczenia. Płatnik musi jedynie zweryfikować, czy minęło już 60 dni przerwy między pierwszym a kolejnym zwolnieniem lekarskim. Jeśli nie – wlicza wszystkie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Jeśli tak – otwiera nowy okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy – jak to będzie wyglądać w praktyce?

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 100 dni z powodu złamania ręki. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione przez lekarza ortopedę. Następnie pracownik powrócił do pracy na 20 dni i uległ wypadkowi przy pracy. W jego wyniku doznał oparzeń i otrzymał zwolnienie lekarskie na kolejne 100 dni.

W starym stanie prawnym niezdolności do pracy spowodowane złamaniem ręki i obrażeniami związanymi z oparzeniem należałyby do dwóch odrębnych okresów zasiłkowych.

Od 2022 roku obie niezdolności do pracy będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego, ponieważ między pierwszą a drugą niezdolnością do pracy nie było przynajmniej 60-dniowej przerwy.

W kontekście powyższego przykładu należy zwrócić uwagę na kolejną pułapkę. Zgodnie z przepisami okres zasiłkowy może trwać maksymalnie 182 dni. Pracownik z powyższego przykładu był niezdolny do pracy łącznie przez 200 dni. W związku z tym, że jego niezdolność do pracy przekroczyła okres 200 dni, nie otrzyma zasiłku za 18 dni. Będzie musiał wcześniej złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w ZUS.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia

Na niekorzyść pracowników działają również znowelizowane przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Od 2022 roku pracownik po ustaniu zatrudnienia będzie mógł pobierać zasiłek chorobowy jedynie przez 91 dni. Do końca 2021 roku było to możliwe aż dwa razy dłużej, czyli przez 182 dni.

91-dniowy limit będzie dotyczył jedynie okresu niezdolności do pracy wykraczającej poza okres ubezpieczenia. Należy mieć na uwadze, że maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego to wciąż 182 dni.

PRZYKŁAD: Pracownik podczas zatrudnienia w spółce otrzymał zasiłek chorobowy za 10 dni. Mimo iż do przekroczenia 182 dni okresu zasiłkowego brakuje mu jeszcze 172 dni, po ustaniu zatrudnienia będzie mógł otrzymać zasiłek za maksymalnie 91 dni.

PRZYKŁAD: Pracownik podczas zatrudnienia w spółce otrzymał zasiłek chorobowy za 130 dni. Po ustaniu zatrudnienia będzie miał prawo jeszcze do 52 dni płatnego zasiłku. ZUS nie wypłaci mu zasiłku za 91 dni, ponieważ, będąc jeszcze pracownikiem, był niezdolny do pracy przez 130 dni (182 dni – 130 dni = 52 dni).

Joanna Szafran
HR administration & payroll senior specialist
joanna.szafran@gobs.pl


[1] Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Scroll to top