Autor: Marta Stacewicz

W tym roku CIT obejmie spółki komandytowe i jawne

Do niedawna spółka komandytowa była w Polsce bardzo popularną formą prowadzenia działalności, m.in. ze względu na brak podwójnego opodatkowania przy równoczesnej możliwości kształtowania zasad odpowiedzialności, możliwości swobodnego wypłacania zaliczek i braku minimalnego kapitału zakładowego. Niestety taki stan prawny to już przeszłość.

Podwójne opodatkowanie dla spółek komandytowych

Nowelizacja ustawy o CIT, czyli ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 2123), objęła spółki komandytowe i niektóre spółki jawne, podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wzbudziło to duże emocje wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza, że skutkiem nowych przepisów dla wielu wspólników tych spółek będzie wzrost efektywnego opodatkowania – wedle szacunków z 19% do około 34% (nie licząc daniny solidarnościowej dla dochodów powyżej 1mln zł).

Jedno sprawozdanie finansowe

Nowelizacja wprowadziła możliwość przesunięcia terminu objęcia podatkiem CIT spółki komandytowe dopiero od 1 maja 2021 roku, z czego większość spółek skorzystała. Przepisy przejściowe były niejasne i specjaliści z zakresu księgowości, audytu i podatków zastanawiali się, czy spowodują konieczność sporządzania dwóch sprawozdań finansowych. Dopiero w drugiej połowie stycznia Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że sprawozdanie będzie tylko jedno – na dzień 31 grudnia, jeśli spółka nie przedłużyła roku obrotowego lub na dzień 30 kwietnia, gdy to zrobiła. Spółki, które nie przedłużyły roku, 30 kwietnia zamkną księgi tylko „technicznie”, bez konieczności sporządzania kolejnego sprawozdania finansowego na ten dzień. Jednak przedłużony rok nie zwolnił służb rachunkowych z konieczności przygotowania kalkulacji dochodu podatkowego na 31 grudnia, przypadającej na komplementariuszy i komandytariuszy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Mniejsze środki dla komplementariuszy

Po zmianie ustawy spółki komandytowe zapłacą 9% (jeśli dopiero rozpoczynają działalność lub ich przychody nie przekraczają 2 mln euro) lub 19% CIT. Wypłata zaliczek będzie nadal możliwa, ale spółka komandytowa jako płatnik zobowiązana będzie pobrać 19% podatku dochodowego od każdej wypłaty. Komplementariusze część tej kwoty będą mogli odzyskać dzięki mechanizmowi proporcjonalnego odliczenia od swojego podatku zaliczek CIT zapłaconych przez spółkę komandytową. Jednak będzie to możliwe dopiero po złożeniu przez spółkę komandytową deklaracji rocznej.  W związku z tym, w trakcie roku również komplementariusze dostaną mniejsze środki i dopiero po jego zakończeniu będą mogli starać się o zwrot nadpłaty.

Spółki komandytowe – potrzebne nowe rozwiązania

Zmiany w przepisach spowodowały wiele negatywnych dla przedsiębiorców skutków. Dlatego też starają się oni znaleźć sposób na ich złagodzenie. Niektórzy decydują się zlikwidować spółkę komandytową i wnieść jej majątek aportem do spółek z o.o., które były ich komplementariuszami – i dzięki temu nie ponosić podwójnych kosztów obsługi dwóch podmiotów. Inni przekształcają się w spółki jawne – unikając podwójnego opodatkowania, lecz równocześnie zmieniając zasady odpowiedzialności. Są również spółki, które decydują się na zmiany w strukturze komplementariuszy i komandytariuszy, starając się wykorzystać ulgi przysługujące obu grupom (proporcjonalne odliczenie CIT dla komplementariuszy i maksymalnie 60 tyś. przychodu wolnego dla niektórych komandytariuszy). Wszystkie te czynności oznaczają jednak dodatkowe koszty i obowiązki dla przedsiębiorców.

Niestety dużą niedogodność stanowi fakt, że wciąż nie ma pewności, co do tego, czy również obecne możliwości poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją, nie zostaną wkrótce wykluczone.  

Stażysta / Asystent ds. księgowości

W związku z rozwojem zespołu, poszukujemy osoby na stanowisko:

Stażysta / Asystent ds. księgowości

Naszą ofertę kierujemy do:

absolwentów oraz studentów III-V roku (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia)

Od kandydatów oczekujemy:

icons8-man-with-a-speech-bubble-100

komunikatywności

icons8-english-100

znajomości języka angielskiego i / lub niemieckiego

icons8-business-building-100

dobrej organizacji czasu pracy

icons8-exchange-100

umiejętności pracy w zespole

icons8-xls-100

dobrej znajomości programów MS Office

icons8-workspace-100

rzetelności, dokładności, skrupulatności

icons8-book-shelf-100

mile widziane odbyte praktyki/ staż w dziale księgowości

ZADANIA NA STANOWISKU:

| wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu

| pomoc w formalno-rachunkowej kontroli dokumentów księgowych

| udział w sporządzaniu zestawień i raportów w programie Excel

| segregowanie dokumentacji księgowej biura i klientów Pracodawcy

| współpraca z księgowymi i samodzielnymi księgowymi

Kandydatom oferujemy

| 3-miesięczny płatny staż z możliwością kontynuowania współpracy po jego zakończeniu lub stałe zatrudnienie w zależności od posiadanego doświadczenia

| możliwość rozwoju zawodowego wśród wysokiej klasy specjalistów

| bezpośrednią współpracę z międzynarodowymi przedsiębiorstwami

| kulturę organizacyjną wspierającą work-life balance (w tym elastyczne godziny pracy)

| pakiet dodatkowych świadczeń  (m.in. karta sportowa, opieka medyczna, zajęcia językowe)

| przyjazną atmosferę w nowocześnie zarządzanej firmie

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych GOBS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia obecnych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

SLIM VAT – wątpliwości wokół faktur korygujących

Zmniejszenie formalności i skrócenie czasu
potrzebnego na rozliczenia podatkowe – taki był cel wprowadzenia rozwiązania o
nazwie SLIM VAT, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Księgowi mają jednak
wątpliwości, czy rzeczywiście udało się osiągnąć ten efekt.

Miało
być łatwiej

Projekt
SLIM VAT wprowadził zmiany m.in. w fakturach korektach. Choć
miał tu wiele uprościć, wśród księgowych wzbudził wiele kontrowersji. Dotyczy
to zwłaszcza faktur korygujących in minus, gdzie zrezygnowano
z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej
przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Choć stwarzało to problemy z pozyskaniem takiego
potwierdzenia, to istniała jeszcze „furtka” w postaci dochowania należytej
staranności. Od początku nowego roku – wraz z wejściem SLIM VAT – zamiast
jednego warunku w postaci potwierdzenia, są aż cztery: podatnik może uzgodnić z
kontrahentem warunki obniżenia podstawy opodatkowania, może też posiadać
dokumentację potwierdzającą to uzgodnienie, faktura korygująca jest zgodna z
posiadaną dokumentacją lub też warunki obniżenia podstawy opodatkowania ziściły
się.

SLIM
VAT to więcej dokumentów

Z jednej strony
zniesiono obowiązek uzyskiwania potwierdzenia odbioru, ale z drugiej należy
teraz gromadzić dokumentację, która potwierdza możliwość dokonania korekty. Pojęcie
tej dokumentacji w objaśnieniach podatkowych do pakietu SLIM VAT zostało
zdefiniowane bardzo szeroko min. w formie ustaleń telefonicznych czy domniemanej
zgody obu stron transakcji. Za każdym razem jednak ciężar tego dowodu spoczywa
na sprzedającym, co w przypadku domniemanej zgody czy ustaleń ustnych może
stanowić nie lada wyzwanie. Należy posiadać również dowody, że warunki do
korekty zostały spełnione, a po stronie nabywcy taką fakturę należy ująć w
okresie, gdy warunki korekty się ziściły.

W praktyce zamiast
po prostu zarchiwizować podpisaną fakturę, podpiąć żółtą zwrotkę czy wydruk maila
potwierdzającego otrzymanie, trzeba będzie gromadzić obszerną korespondencję z
ustaleniem warunków, notatki z rozmów czy tworzyć specjalne aneksy.

Ustalenia
indywidualne

W ramach przepisów
przejściowych, spółki przed wystawieniem pierwszej korekty w 2021 roku, mają
prawo podpisać porozumienie z kontrahentami, że będą stosować stare zasady.
Przepis ten powoduje, że działy księgowości będą zmuszone prowadzić ewidencję
kontrahentów, dla których potwierdza się korekty na nowych zasadach oraz
takich, dla których będzie się to odbywało według starych reguł. Jest to nie
tylko czasochłonne, ale także zwiększa ryzyko popełnienia błędu.

Wszystko wskazuje na
to, że wprowadzenie SLIM VAT spowodowało tak naprawdę zastąpienie jednego
obowiązku innym i choć miało być prościej, wcale nie jest. Jednym z rozwiązań
ułatwiających pracę księgowych i obieg dokumentów może być wprowadzenie
odpowiednich zapisów do regulaminów sprzedaży czy ogólnych warunków świadczenia
usług.

Scroll to top