Gałka Olesiński

Business Support

Potrzebne są zmiany w sposobie raportowania finansowego przedsiębiorstwa?

Spółka wymaga zmian, jak zatem powinna zmienić się księgowość spółki?

Grupa kapitałowa zmieniła oczekiwania dotyczące raportowania finansowego?

Czy finanse spółki pracują na odpowiednim systemie finansowo-księgowym?

Spółka potrzebuje dodatkowego źródła finansowania?

Dział finansowy przedsiębiorstwa wymaga tymczasowego wsparcia?

Planują Państwo akwizycję lub przejęcie? Konieczne jest zweryfikowanie sytuacji finansowej, prawnej i podatkowej podmiotu w formie due dilligence?

Doradztwo w wyżej wymienionym zakresie to nasza specjalność. Zapewniamy efektywne wsparcie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na każdym etapie rozwoju. Poszukiwanie optymalnych i efektywnych rozwiązań biznesowych to nasza misja.