Gałka Olesiński

Business Support

GOBS z myślą o potrzebach Klientów decydujących się na restrukturyzację modelu biznesowego utrzymuje tzw. spółki celowe.

Posiadane przez nas spółki celowe – tzw. shelf corporation, posiadają akty założycielskie w formie aktu notarialnego, a ponadto:

  • zostały zarejestrowane w KRS,
  • posiadają NIP i REGON,
  • umowy spółek zawierają szeroki katalog PKD,
  • spółki dysponują minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł lub 50.000,00 zł w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych,
  • na życzenie Klienta realizowane są zgłoszenia dla celów VAT i VAT-UE,
  • spółki nie wykonywały dotąd żadnych czynności biznesowych.

Na zlecenie Klientów tworzymy wybrane formy prawne i dokonujemy zleconych czynności prawnych, a także zapewniamy przeprowadzenie podstawowych procesów biznesowych zapewniających ich funkcjonowanie (tzw. outsourcing inkubacyjny).

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt